Gas- & laserskärning

Vi utför tjänster inom figurskärning som laserskärning och gasskärning. Vi gör plåtberedning, programmering, beställer material och bearbetar så att kunden får färdiga detaljer.

Laserskärning med hög precision

  • För laserskärning använder vi Prima Power Platino 2014 som med hög precision skär material upp till 20 mm tjocklek.
  • Hög hastighet och accelerationen ger korta cykeltider och hög effektivitet.

Gasskärning

Via CNC-styrda skärmaskiner kan vi skära upp till 6 meter långa och 2 meter breda detaljer med 8-160 mm plåttjocklek.

För snabb hantering arbetar vi med dxf-filer och en av våra maskiner har 4 bord vilket ger en effektiv produktion.

Gasskärning