Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Vi är nu omcertifierade enligt nya standarder för ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla vår verksamhet för att möta våra kunders och intressenters krav.

  • Certifierade enligt ISO 9001:2015 kvalitet
  • Certifierade enligt ISO 14001:2015 miljö
  • Arbetar enligt Toyota Production System
  • Leverantörsutmärkelser från volymkunder