Simscan

Simscan Simscan 30 3D Scanner Nogranhet 15µ

Okuma MA12500H

Okuma MA12500H Rörelse X=2200mm, Y= 1600mm; Z=1650mm W=500MM 177 Verktyg Maxbelastning 5000Kg Bordsstorlek 1250x1250mm Swing diameter 2000mm

Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö Vi är nu omcertifierade enligt nya standarder för ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla vår verksamhet för att möta våra kunders och intressenters krav. Certifierade enligt ISO 9001:2015 kvalitet Certifierade enligt ISO 14001:2015 miljö Arbetar enligt Toyota Production System Leverantörsutmärkelser från volymkunder

Mätmaskin

Mätmaskin Aberlink Zenit B3 Kapacitet storlek X = 1000 mm, Y = 2500 mm, Z = 800 mm Mätnoggrannhet 2,7 ym + längd/250mm Max vikt på bord 1,5 ton Programmeras via Aberlink 3D (Solidhantering) Romer Sigma 6-axlig (mätarm) Flyttbar 2500mm